Xổ số Cao Bằng Xsmn 7 3 2022 Bản báo cáo mới nhất của Đài Loan: 22955 mới xác nhận
Vị Trí:Xổ số Cao Bằng > Xổ số Cao Bằng >

Xsmn 7 3 2022 Bản báo cáo mới nhất của Đài Loan: 22955 mới xác nhận

Cập Nhật:2022-07-24 07:21    Lượt Xem:163

Xsmn 7 3 2022 Bản báo cáo mới nhất của Đài Loan: 22955 mới xác nhận

The Đài Loan giờ (23rd) đã tuyên bố rằng ở Đài Loan, uh, 22955, nhiều vụ án gần đây được xác nhậnXsmn 7 3 2022, tại Đài LoanXsmn 7 3 2022, 224, địa phương và 248. Thêm vào đó cũng có vài cái chết cô ả. Theo trung tâm điều khiển này, hôm nay có 22347 mới,Xổ số Cao Bằng bao gồm cả 10230 nam, 12108 nữ và 9 ca bệnh nhân trong cuộc khảo sát, với độ tuổi từ chưa đến năm năm một đến hơn 90năm tuổi. Theo thống kê của'0'trung tâm chỉ huy, cho đến bây giờ, tổng số các trường hợp được xác nhận của covid-19 ở Đài Loan là 408857, bao gồm cả những trường hợp nhập khẩu 18186 và trường hợp 4390677. Kể từ vụ 2020, số lượng người chết nhiều lần ở Đài Loan là 891. Description

Liên Kết:

TOP