Xổ số Cao Bằng Xổ Số Bình Thuận 3/3 Trong thập kỷ qua, tỉ lệ làm việc cho trường trung học và trường nghề cao hơn ở Trung Quốc đã cao hơn 90. Giá trị trung bình của trườn
Vị Trí:Xổ số Cao Bằng > Xổ số Cao Bằng >

Xổ Số Bình Thuận 3/3 Trong thập kỷ qua, tỉ lệ làm việc cho trường trung học và trường nghề cao hơn ở Trung Quốc đã cao hơn 90. Giá trị trung bình của trườn

Cập Nhật:2022-05-30 07:19    Lượt Xem:178

Xổ Số Bình Thuận 3/3 Trong thập kỷ qua, tỉ lệ làm việc cho trường trung học và trường nghề cao hơn ở Trung Quốc đã cao hơn 90. Giá trị trung bình của trườn

Vào tháng Năm 24, tin nổi bật (www.the aper [1) Trong buổi họp báo, Tân Long, giám đốc của trung tâm nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp của Cục giáo dục quốc gia, tổng hợp những thay đổi nhanh chóng, lớn và s âu sắc trong Giáo dục nghiệp Trung Quốc trong thập kỷ vừa qua với bảy đứa con trong một. In ghai nói rằng vị trí đầu tiên cao hơn, tức là giá trị trạng thái và nhận dạng xã hội của giáo dục là cao hơn và cao hơn. Thứ hai, luật và chính sách về lãnh đạo công cộng trong giáo dục nghiệp đang ngày càng hoàn hảo hơn. Thứ ba, nền giáo dục rộng lớn hơn và giai đoạn hứa hẹn của giáo dục nghiệp ngày càng lớn hơn. Thứ tưXổ Số Bình Thuận 3/3, sợi dây kéo dài hơnXổ Số Bình Thuận 3/3, hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại có xu hướng cải thiện, và cấu trúc cấp bậc thì hoàn thiện hơn. Đây không phải là trường trung học, mà là trường đại học trung học, không phải là trường học, mà là trường đại học trung học. Con đường mới của cuộc thi vào đại học cho giáo dục nghề nghiệp làm cho con đường tiếp theo của học sinh trường nghề mở rộng và dễ dàng hơn. Giáo sư Huỳnh Hwi Kyung nói rằng, cộng đồng giáo dục nghiệp và giáo dục chung, liên kết giáo dục và cả ngân hàng tín dụng giáo dục nghiệp đã mở rộng và kéo dài con đường cho học sinh thành tài năng, để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh để có được công việc, học đại học, có nền tảng phát triển liên tục và có ưu thế trong lĩnh tử. [1] Xing Hwi Kyung tiếp tục nói rằng lần thứ năm phải tiến hành nhiều hơn, phải cải cách giáo dục nghiệp càng ngày càng sâu, và phát triển một cuộc nghiên cứu phát triển mới. Thứ sáu, tấm cờ có màu sắc hơn, và hướng dẫn và sức quyến rũ đặc trưng của giáo dục nghiệp được đánh dấu. Thứ bảy, hình ảnh chung của giáo dục nghiệp ngày càng tốt hơn, và nhận dạng xã hội của những người tốt nghiệp đang ngày càng cao hơn. [1)i1}Với sự xuất hiện tốt hơn, In Hwi Kyung đã giải thích rằng: đầu tiên, cường độ cao của trường đại học nghề nghiệp tăng lên từng năm, và trường mẫu học quốc gia, trường học xương sống, trường đặc trưng cao và trường đại học kép đã đóng vai trò lãnh đạo, mẫu giáo và dẫn dắt; Trong thập kỷ qua, tỉ lệ làm việc của các học sinh trung học (trong đó có trường trung học) đã tiếp tục tăng lên trên 96. còn tỉ lệ trường nghề cao hơn so với giá trị trung bình của các trường đại học. Thứ ba, tỷ lệ đóng góp của dịch vụ xã hội đã tăng đáng kể, trong lĩnh vực sản xuất hiện thời đại, các nền công ty phát triển chiến lược và các nền công nghiệp dịch vụ hiện đại, hơn 70bộ tộc trưởng nghề nghiệp. Thứ tư, nhận thức xã hội, chú ý và nhận biết về giáo dục nghề nghiệp đang ngày càng cao hơn. Việc giáo dục nghề nghiệp bắt đầu chuyển từ giáo dục của những đứa trẻ khác sang sự lựa chọn của con mình. [1)i1}Về việc tổng kết mười năm qua, Xing Hee nói rằng giáo dục nghiệp đã trải qua những thay đổi cấu trúc: nó đã đưa ra những tính chất mới và những tình huống mới về phân bổ các loại quy định trường học, sắp đặt các hệ thống gia đình, xây dựng hệ thống, sự phức tạp của sự hợp hợp hợp hợp, sự giảm trách nhiệm và chất lượng cao. Description

Liên Kết:

TOP