Xổ số Cao Bằng Số tiền đầu tiên của Q1 là tiền mặt hằng năm, và cuộc s ống hàng tháng của chúng tôi đến 1.29 hàng tỷ
Vị Trí:Xổ số Cao Bằng > Dự đoán Kqxs Tây Ninh >

Số tiền đầu tiên của Q1 là tiền mặt hằng năm, và cuộc s ống hàng tháng của chúng tôi đến 1.29 hàng tỷ

Cập Nhật:2022-05-22 13:43    Lượt Xem:173

Số tiền đầu tiên của Q1 là tiền mặt hằng năm, và cuộc s ống hàng tháng của chúng tôi đến 1.29 hàng tỷ

tiết lộ bản báo cáo tài chính đầu tiên của 2022. Theo báo cáo tài chính, nguồn thu nhập của công ty trong vòng đầu là 135.5 tỷ yuan, năm thẳng. Bộ lợi nhuận chính là 23.4 tỉ yuan, một năm-một giảm giá 51-year, mà không nằm trong tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế. Lần lợi nhuận chính là 25.5 tỉ yuan, năm-qua-năm giảm 23. The month active records of wechat and wechat were 1.29 darling, a year-on-year increase of 3.8 Name QQ Mobile có 565.8 triệu tài khoản hoạt động hàng tháng, hạ 7=-year-on-year. Số thu nhập của nhịn tăng bởi 72 The game thu nhập ở the local Chợ là 33 tỉ yuan, a year-on-year increasing of 11=; Bộ thu nhập trong thị trường quốc tế là 10.6 tỉ yuan, một năm trên năm giảm cao; Nguồn thu nhập mạng xã hội là 29.1 tỷ yuan, lên từ tầng 28 tỉ yuan cùng thời điểm năm ngoái. In the first quarter of 2022, Tencent's online quảng cáo doanh thu là 18 mill yuan, a year-on-year dreds of 16 Name Trong số đó, doanh thu quảng cáo xã hội và những số khác là 15 Nguồn thu nhập của báo chí là 2.3 tỷ yuan, một năm-một giảm 97. Ban đầu, 2.8 tỉ yuan, a year-on-year down of 11=.8. thu thập.8. ty. Description

Liên Kết:

TOP